MorgenFruerne – en vej til at udvikle og øge forretningsforbindelser gennem personlige netværker.

Vi er et netværk af innovative, viljefaste og dygtige nordjyske kvindelige virksomhedsejere, der som morgenfruerne er stærke, robuste og skønne. Vi har mangfoldige egenskaber og mødes for at støtte og udvikle hinanden og vores virksomheder.

Netværket består af ca. 80 morgenfruer, der afholdes møder en gang om måneden. 

Møderne foregår skiftevis som morgen og aftenmøder, morgenmøder ligger i tidsrummet kl. 08.15 – 10.15 med morgenmad og en aktiv indsats. Dagsordenen er at udveksle erfaringer, hente og give inspiration, skabe muligheder for nye forretninger, netværke o.l. Møderne bliver afholdt med et højt fagligt niveau, hvor deltagerne bl.a. får mulighed for at præsentere deres virksomhed, produkter, ydelser og effekt af indsats.

Vi anbefaler at besøge hinandens virksomheder for derigennem at få en dybere dialog og eventuelt et samarbejde/samhandel.