Morgenfruerne – en vej til at udvikle og øge forretningsforbindelser gennem personlige netværk.

Vi er et netværk af innovative, viljefaste og dygtige nordjyske kvindelige virksomhedsejere, der som morgenfruerne er stærke, robuste og skønne. Vi har mangfoldige kompetencer og mødes for at støtte og udvikle hinanden og vores virksomheder.

Netværket består af ca. 80 morgenfruer fra Nordjylland. Vi mødes ca. 10 gange årligt. 

Møderne foregår skiftevis som morgen- og aftenmøder. Morgenmøder ligger i tidsrummet kl. 08.15 – 10.15 med morgenmad og en aktiv indsats. Dagsordenen er at udveksle erfaringer, hente og give inspiration, skabe muligheder for nye forretninger, netværke og få ny viden. Møderne bliver afholdt med et højt fagligt niveau, hvor deltagerne bl.a. får mulighed for at præsentere deres virksomhed, produkter, ydelser og effekt af indsats.

Vi besøger hinandens virksomheder for derigennem at få et dybere kendskab til hinanden. Nye forretningsidéer opstår og gode relationer har resulteret i samarbejde mellem flere af medlemmerne. Gitte Haven Nielsen fortæller, at ”Morgenfruerne har bragt Jette Grimstrup og mig sammen. I dag har vi haft samarbejde og virksomhed i 5 år i Jysk Transport Rådgivning.”

En helt særlig tradition er den årlige studierejse. Ture til bl.a. Firenze, London, Istanbul, Barcelona, København og Modena med mange virksomhedsbesøg har givet stor inspiration. På rejserne er der tid til at netværke og lære hinanden endnu bedre at kende.